Stichting TIM Schijndel

Stichting TIM biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen* met een verstandelijke beperking, een ernstige prikkelverwerkingsstoornis en/of andere complexe beperking(en). Vanwege de beperkingen kunnen kinderen (nog) geen reguliere dagbesteding of onderwijs bezoeken. Door gespecialiseerde 1:1 begeleiding en het zorgvuldig creëren van de juiste omgeving wordt ieder kind gestimuleerd om zich optimaal te ontwikkelen.

Stichting TIM heeft 2 lokalen waar alle kinderen begeleiding ontvangen van maandag tot vrijdag. Alle kinderen hebben leerplichtontheffing en staan niet ingeschreven op school. De kinderen hebben een financiering vanuit het PGB.

In het gebouw van EBC Icarus zijn De Beemd (regulier basisonderwijs) en De Kring (openbaar basisonderwijs) te vinden. Door de nauwe samenwerking met de beide scholen kijken we samen waar we aan kunnen sluiten binnen het onderwijs.

In samenwerking met ouders/verzorgers wordt er gekeken naar mogelijkheden en kwaliteiten van de kinderen en zullen deze verder ontwikkeld worden. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden en is voor ieder kind weer anders. Het ene kind heeft behoefte aan sociale contacten met leeftijdgenoten, de ander gaat gefaseerd op vaste tijden een klas binnen het EBC bezoeken, de ander leert om te gaan met de opgedane prikkels en leert gedrag te reguleren. We kijken samen naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.

*waar kinderen staat wordt ook jongeren bedoeld                                            

Lees meer 

Samen waar het kan, apart indien nodig