Privacy Statement
Stichting TIM Schijndel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van www.stichtingtim.nl en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie 

Verwerking van persoonsgegevens:
Stichting TIM behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.
Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen;
Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van stichting TIM Schijndel;
Om u een gebruikersinformatie, servicebericht  te sturen;
E-mailadressen worden niet naar derden uitgewisseld mits met toestemming van de deelnemers.

Beveiliging:
Stichting TIM Schijndel handhaaft een beveiligingsniveau dat adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzage en correctie van uw gegevens:
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een mailtje te versturen naar info@stichtingtim.nl