Info Ouders

Een veilige omgeving, reductie van prikkels, vertrouwde personen.  Als ouder van een kind met een beperking weet u wat uw kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Helaas biedt onze maatschappij niet altijd de juiste situatie en ondersteuning voor uw kind. Stichting TIM Schijndel biedt voor een klein groepje kinderen 1-op-1 begeleiding in een zorgvuldig gecreëerde omgeving.

Onderwijs in een reguliere omgeving  

Er zijn in Nederland veel organisaties en zorginstellingen die ondersteuning bieden aan kinderen met (ernstige meervoudige) beperkingen. Vaak valt in hun beleidsstukken te lezen dat zij zich ook richten op het “zichtbaar worden en meedoen in de maatschappij”. In de praktijk volgen deze kinderen hun dagbesteding echter bijna altijd binnen specialistische voorzieningen, en zijn er geen dagelijks terugkerende contacten met kinderen zonder beperkingen. Stichting TIM Schijndel wil de ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met (ernstig meervoudige) beperking alleen bij reguliere scholen vormgeven. Alle activiteiten vinden plaats in en rond het reguliere schoolgebouw.

Als ouder houden wij u uiteraard regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

Kijk voor meer informatie over onze doelstellingen, werkwijze en achtergrond verder op de website.

Voor wie is Stichting TIM Schijndel?  

Stichting TIM Schijndel biedt ontwikkelingsgerichte dagbesteding aan kinderen met een verstandelijke beperking, een ernstige prikkelverwerkingsstoornis en/of andere complexe beperking(en). De kinderen die starten in onze klas, zijn 4 jaar of ouder en zijn kwetsbaar binnen diverse ontwikkelingsgebieden, op lichamelijk gebied (zintuiglijke beperkingen) en/of op cognitief gebied, met als grootste probleem een sensorische Informatieverwerkingsstoornis. Dit leidt tot een sterk verminderde en soms totaal afwezige zelfredzaamheid, waardoor deze kinderen sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. Daarnaast leidt het verminderde vermogen tot non-verbale en verbale communicatie in de dagelijkse zorg en ondersteuning vaak tot communicatieproblemen. Vanwege de meervoudige complexe beperking hebben de kinderen ook een ontwikkelingsachterstand op cognitief gebied. Stichting TIM Schijndel schept de omstandigheden waarin deze kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Interesse voor uw eigen kind?  

Stichting TIM Schijndel helpt kinderen die: een (meervoudige) beperking hebben, 4 jaar of ouder zijn, geen ernstige gedragsproblemen vertonen (waarbij de kinderen een gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen), een geldige AWBZ -indicatie hebben op basis van PGB (voor de functies: begeleiding, verzorging, verpleging)

Daarnaast is het van groot belang rekening te houden met de kinderen die al functioneren in de groep. Wij creëren op zorgvuldige wijze de juiste omgeving voor de kinderen om tot ontwikkeling te kunnen komen. Ook de andere aanwezige kinderen spelen hierin uiteraard een essentiële rol. Daarom moeten wij voor ieder kind bekijken of de sfeer met zijn/haar aanwezigheid ook voor de andere kinderen prettig, veilig en rustig blijft. Om die reden hebben wij een toelatingscommissie, die dit samen met ons beoordeelt.

Denkt u dat uw kind opbloeit bij Stichting TIM Schijndel? Meld hem of haar dan aan! Samen met u bekijken wij of Stichting TIM Schijndel een geschikte plek kan zijn voor uw kind. Om uw kind aan te melden kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@stichtingtim.nl.