ANBI.jpg

  
Stichting TIM Schijndel is sinds 2 april 2014 officieel een stichting
Stichting TIM staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60405821, Rabobank IBAN NL88RABO0161.3015.17.

 

Stichting TIM Schijndel is door de belastingdienst erkend als een algemeen nut beoogde instelling, ANBI.

Met deze erkenning zijn giften aan Stichting TIM Schijndel aftrekbaar voor donateurs (zowel voor inkomsten- of vennootschapsbelasting).

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 8538.96.410


Naam van de instelling:
Stichting TIM Schijndel

Post- en bezoekadres:

Postadres: Eekelhof 28, 5482 WH te Schijndel
Bezoekadres: EBC Icarus, Beemdstraat 5, 5482 HA te Schijndel

Doelstelling:

Onze doelen op een rij:

  • Het bieden van kwalitatief goede en individuele afgestemde ontwikkelingsstimulatie en begeleiding aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen;
  • Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om onze doelen te bereiken gaat de stichting onder andere activiteiten ontwikkelen:

  • Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepassen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool;
  • Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tussen kinderen met en zonder een beperking.

Bestuur van Stichting TIM Schijndel:

De stichting bestaat uit een bestuur en een adviescommissie (wordt momenteel ingevuld). 

Bestuur:

Voorzitter, Astrid Meulenbroek
Secretaris, Patrice van Geffen
Penningmeester, Yvonne Cromsigt

De begeleiders die in loondienst komen van de Stichting gaan een salaris ontvangen conform de CAO Gehandicaptenzorg.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten komen onder het rubriek “nieuws” te staan.

Onderstaand vindt u de financiële verantwoording over de volgende boekjaren:

* Jaarcijfers 2014

* Jaarcijfers 2015

* Jaarcijfers 2016

/u/files/jaarcijfers%202017.pdf

/u/files/cijfers%202018.pdf

/u/files/jaarrekening%202019.pdf

/u/files/jaarrekening%202020.pdf

/u/files/jaarrekening%202021.pdf